Nieuw strategisch plan bio voorgesteld

24 april 2023

Op maandag 24 april werd het strategisch plan bio 2023-2027 voorgesteld aan de pers en formeel ondertekend door alle betrokken partners. Met dit plan wil de Vlaamse overheid de krijtlijnen vastleggen voor het beleid rond biologische landbouw en voeding. 

Met het strategisch plan bio 2023-2027 legt de Vlaamse overheid de krijtlijnen en doelstellingen voor de ontwikkeling van de Vlaamse biosector vast. Partners zijn VLAM, ILVO, BioForum, Boerenbond, ABS, VAC, FEVIA en Comeos.  

Als sectororganisatie is Bioforum verheugd dat de Vlaamse Overheid in dit nieuwe strategische plan de 5X5-doelstelling van de landbouworganisaties heeft opgenomen. Daarmee staat er voor het eerste een groeidoelstelling voor consumptie en productie op papier. Bovendien gaat het om een ambitieuze doelstelling, zeker in vergelijking met het verleden.  

Om die ambities waar te maken, is het vooral belangrijk dat de overheid gelooft in het verhaal van bio als voorloper van duurzame landbouw en dat ook uitdraagt in alle beleidsprocessen en trajecten rond landbouw en voeding. Met een strategisch plan bio dat op zichzelf staat zal het niet lukken om die doelstellingen te halen.  

Bijkomende inspanning nodig

De eerste doelstelling in het plan is een stijging van de vraag naar bioproducten. Dat moet dienen als motor voor de groei van de keten. De bioconsumptie in Vlaanderen is het voorbije decennium gestaag gegroeid, maar om de ambities uit dit plan te halen zal die groeisnelheid moeten verdrievoudigen. De overheid wil hier zelf aan bijdragen door in te zetten op bio in overheidsopdrachten en grootkeukens. Voorbeelden uit het buitenland leren dat dat een belangrijk positief effect heeft, maar dat zal niet volstaan. Er zal daarbovenop een bijkomende inspanning nodig zijn van alle ondertekenaars van het plan en van alle actoren in de keten. We roepen dan ook vooral de voedingsbedrijven en de retail op om samen met de biologische sector en de overheid na te denken over hoe zij kunnen bijdragen aan de groei van bio in de komende jaren.  

Promotie speelt daar ook een grote rol in. Het is positief dat het plan inzet op informatie voor scholen en jongeren en dat ook de Bioweek opnieuw opgenomen is. Nu er minder beroep kan gedaan worden op Europese middelen, vangt de Vlaamse regering dat op door 800.000 euro extra te voorzien voor VLAM. Dat bedrag is niet alleen voor de promotie voor bio voorzien, maar we hopen wel dat een groot deel wordt vrijgemaakt om deze doelstellingen te bereiken. 

Om de groei van de productie te ondersteunen wordt er continuïteit geboden aan wat er tot nu toe al was: financiële steun voor landbouwers, advies voor omschakelaars, ketentransparantie en ketenontwikkeling, informatie, kennisverspreiding en opleiding, onderzoek, bedrijfsadvies, netwerking.  

Voor de financiële steun aan de landbouwers zijn de middelen voorzien in het kader van het GLB. Voor een heel aantal andere dingen moet er budget voorzien worden in het kader van dit strategisch plan. Veel hogere ambities betekent ook dat er een pak meer middelen nodig zullen om te kunnen versnellen bijv. in onderzoek, promotie,  bevorderen van bio in onderwijs, integreren van bio in grootkeukens, ... We hopen dat die extra middelen de volgende 4 jaar dan ook beschikbaar zullen zijn.