Nieuwe promotiecampagne geeft Vlaming duwtje in de richting van bio

09 december 2021

De consument wil wel duurzame keuzes maken, maar wordt tijdens het koopproces nog te weinig gestimuleerd om voor biologisch te kiezen. Daarom start BioForum met een driejarige biologische promotiecampagne die kan rekenen op Europese financiering. 

Afbeelding
Lisa Develtere

Steeds meer consumenten vinden hun weg naar biologische producten, maar in Wallonië kiezen mensen toch nog vaker voor bio dan in Vlaanderen. Om het marktaandeel van biologische producten evenwichtig mee te laten groeien met het biologisch landbouwareaal, zal het koopgedrag van de Vlaming  moeten veranderen. Een nieuwe Europese promotiecampagne voor biologische producten zal zich hier specifiek op richten. 


BioForum gaat vanaf februari 2022 drie jaar lang aan de slag onder de werktitel ‘Nudging Organic’. De focus van de campagne ligt op het stimuleren van de verkoop van biologische producten in de supermarkten, maar ook op het verhogen van het vertrouwen in het Europese biologische label. Hiervoor worden nudgingcampagnes opgezet, zowel in fysieke winkels als online. Bij nudging krijgen consumenten een onbewust duwtje in de rug  om bepaalde producten te kopen.

Positieve waarden van bio

In een aanvullende publiciteitscampagne zal BioForum communiceren over de positieve waarden en voordelen van biologisch voedsel . Wij willen dat consumenten beseffen dat biologische productie op allerlei vlakken bijdraagt aan duurzaamheid  (bodem, biodiversiteit, klimaat, dierenwelzijn, eerlijke prijs…) en dat ze door biologisch te kopen een deel van de oplossing kunnen zijn. Daarom streven we ernaar om van het Europese biolabel een krachtig merk op zich te maken.  

Samenwerking met Nederland, Finland en Zweden zal de impact van deze campagne binnen de EU verhogen. 

Samenwerking met andere landen

BioForum werkt voor deze campagne samen met partnerorganisaties uit Nederland, Zweden en Finland. Deze samenwerking zal er niet alleen voor zorgen dat de landen van elkaar leren en elkaar versterken, het verhoogt  ook de impact binnen de EU . 

Vlaamse consumptie hinkt achterop

In de Green Deal van de Europese Commissie krijgt de biologische landbouw een forse ambitie toegeschoven. Zo moet in 2030 25 procent van de landbouw biologisch zijn. Ook België zal  een inspanning moeten doen om meer bio te realiseren. De biologische landbouw in België groeit elk jaar, maar vooral Wallonië trekt aan de kar met duidelijke ambities.   Om de aanbodzijde te laten groeien is het noodzakelijk de consumentenvraag naar biologisch te laten groeien. 

De verkoop van biologische voeding stijgt in België, maar de groei verloopt trager in Vlaanderen dan in Wallonië. Bovendien bedraagt het Belgische marktaandeel voor bio nu iets meer dan 3%, wat betekent dat bio nog heel wat terrein kan veroveren. 

Onze communicatie zal zoveel mogelijk aanvullend werken op de lopende campagne van VLAM, die met de tv-spot ‘Bio met een biografie’ ook in 2022 mensen aanzet om wat vaker voor bio te kiezen. De komende drie jaar versterken zij ook de aanwezigheid van bio in online communicatie.