Nudging bio: hoe we de vraag naar bio kunnen stimuleren

29 januari 2024

Met de driejarige EU-campagne 'De mooiste boodschap is bio' maakt BioForum consumenten warm voor de kwaliteiten van bio en laat de sectororganisatie voor biologische landbouw en voeding zien hoe iedereen door kleine veranderingen in de winkelkar kan bijdragen aan een duurzamere wereld. Met succes: het nieuwe Nudging Rapport, ontwikkeld in samenwerking met Nederlandse partner Bionext, toont aan dat de retailer met simpele in-store acties de vraag naar biologische producten positief kan beïnvloeden. 

De Vlaamse consument mist kennis

Hoewel consumenten doorgaans positief staan tegenover biologische voeding, blijkt uit onderzoek dat ze vaak toch voor alternatieven kiezen als het erop aankomt. Marktonderzoek uit 2022 en 2023 toont aan dat de Vlaamse consument als belangrijkste reden om nooit voor biologische voeding te kiezen aan dat ze het te duur vinden én tegelijkertijd geven ze ook aan dat ze zich niet bewust zijn van de voordelen ervan. Uit marktonderzoek van GfK blijkt echter dat het prijsverschil tussen veel bioproducten en gangbare producten kleiner werd tussen 2021 en 2023. De conclusie is dat er een aanzienlijke kloof in kennis bestaat onder consumenten. Velen zijn zich niet bewust van reële prijsverschillen en het feit dat de meerwaarde van biologisch voedsel overeenkomt met aspecten die zij zelf hoog waarderen, zoals duurzaamheid, beter dierenwelzijn en teelt zonder chemische bestrijdingsmiddelen. 

Vaker kiezen voor bio vraagt om gedragsverandering

In 2022 en 2023 werden er innovatieve nudgingexperimenten uitgevoerd in zowel Nederlandse als Vlaamse supermarkten. Via kleine aanpassingen in de communicatie en omgeving kan men namelijk het gedrag van consumenten richting bepaalde keuzes sturen, zonder de keuzevrijheid te beperken. Deze nudgingtechniek werd in geselecteerde supermarkten weerspiegeld in communicatiemiddelen zoals schapkaartjes, posters, plakkaten en banners met boodschappen als 'Ben jij ook team bio vandaag?', 'Bedankt dat je mee voor onze planeet zorgt!' en 'Hoeveel bio leg jij vandaag in je kar?'. Deze in-store acties, in combinatie met een publiekscampagne, hadden als belangrijkste doel het stimuleren van het aankoopgedrag van biologische producten door middel van positieve benaderingen, sociale bevestigingen en duidelijk zichtbare herinneringen.

Aandacht voor bio werkt!

Het Nudging Rapport van BioNext en BioForum concludeert dat de combinatie van de instore activiteiten zoals proeverijen en nudgingmateriaal, met gelijktijdige online aandacht de verkoop van biologische voeding positief kan beïnvloeden. De diverse nudginginterventies in het rapport tonen aan dat nudging daadwerkelijk bijdraagt aan gedragsverandering bij consumenten, wat leidt tot een toename van de verkoop. De sectororganisaties nodigen retailers van harte uit met de bevindingen aan de slag te gaan, en zo hun duurzame voornemens waar te maken. 

Dit rapport is onderdeel van Nudging Organic - een driejarig project gefinancierd door de Europese Unie dat zich richt op het stimuleren van de vraag naar biologische producten en het vergroten van het vertrouwen in en de herkenbaarheid van het Europese biologische keurmerk.