Stappen vooruit in nieuwe biowetgeving

05 juli 2021

Begin 2022 treedt de nieuwe biowetgeving in werking. De afgelopen weken zijn er weer een aantal stappen vooruit gezet. 

Sophie Nuytten - O'Bio

Op 18 juni gaf de Vlaamse regering haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van Besluit over de biologische productie. Om de nieuwe Europese bioverordening te kunnen uitvoeren is immers ook een nieuw Vlaams rechtskader nodig.

Over dit besluit werd advies ingewonnen van de SALV en de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens. Daarna gaat het voor advies naar de Raad van State.

Sterk controlesysteem

BioForum waardeert het feit dat Vlaanderen ervoor kiest om zijn sterke controlesysteem te behouden. Die controle ligt in onze regio op een hoger niveau dan wat Europees is voorgeschreven.

De biosector had expliciet gevraagd om dit te behouden: het beschermt het consumentenvertrouwen in bio en garandeert eerlijke concurrentie door gelijke spelregels te hanteren voor de bedrijven.

Ook op Europees vlak wordt de nieuwe biowetgeving concretere. Al 10 van de naar schatting 23 secundaire wetteksten zijn momenteel gepubliceerd.

Je kan alle huidige en toekomstige biologische regelgeving terugvinden op de website van het Departement Landbouw & Visserij.