Vlaamse biosector deed het goed in 2021

20 juni 2022

De Vlaamse biologische landbouw deed het in 2021 goed. Het bio-areaal nam toe met 8 procent, maar ook de biobestedingen stegen tot 400 miljoen euro. Dat blijkt uit het biorapport 2021. Deze cijfers zeggen niets over 2022. 

Biologische productie

Eind 2021 stonden er volgens het biojaarrapport 621 landbouwbedrijven onder controle voor biologische productie. Dat is 5 procent meer dan het jaar voordien. Hoewel 44 bioboeren ermee ophielden, kwamen er 67 nieuwe bij. Samen bewerken ze 9823 hectare bio-areaal, een stijging van 8 procent in vergelijking met 2020. Intussen is 1,6 procent van het totale areaal in Vlaanderen biologisch gecertificeerd. 

Daarnaast zijn er nog 1471 andere bedrijven (+7% ten opzichte van 2020) die biologisch gecertificeerd zijn. Het gaat om verdelers, bereiders, verkooppunten, importeurs en/of exporteurs. 

Biologische consumptie

Ook de biologische consumptie steeg in 2021. Uit de GfK-cijfers van VLAM blijkt dat de biobestedingen in Vlaanderen tot bijna 400 miljoen euro steeg. 9 op 10 Vlamingen kiest geregeld voor bioproducten. Met een stijging van 7 procent ten opzichte van 2020 is de groei groter dan het landelijk gemiddelde (+4 procent). Toch heeft Vlaanderen zowel in absolute als in relatieve cijfers qua biobestedingen nog steeds een achterstand heeft op Wallonië (447 miljoen euro). De Vlaming spendeert in 2021 gemiddeld 63 euro aan bioproducten, wat heel wat minder is dan de Brusselaar (130 euro) of de Waal (126 euro). 

En in 2022?

Voor 2021 is er volgens het Biojaarrapport alleen maar goed nieuws te melden. Maar intussen krijgen we vanuit verschillende hoeken het signaal dat 2022 voor veel bedrijven best een moeilijk jaar dreigt te worden. Dat geldt niet alleen voor bio, maar voor de hele voedingssector. De situatie is op korte tijd ook sterk veranderd: er is de energiecrisis, de oorlog in Oekraïne, de problemen met grondstoffen, de inflatie, enzovoort. 

In snel veranderende tijden als vandaag is zo'n jaarrapport dus met een korrel zout te nemen. Waar in 2021 groei nog een duidelijke trend was, is er geen garantie voor dit jaar.