Wachttijd na ontworming problematisch voor bioleghennenhouders

31 maart 2022

De interpretatie van Europa over wachttijd na toediening van regulier geneesmiddel is problematisch voor biologische leghenhouders. Ook andere biologische veehouders kunnen hierdoor problemen ondervinden. 

De Europese Commissie heeft eindelijk de interpretatie bekend gemaakt over de wachttijd na een diergeneeskundige behandeling met een regulier diergeneesmiddel. Standaard moet het dubbele van de algemeen geldende wachttijd gerespecteerd worden.


BioForum betreurt dat er geen oplossing is gevonden voor de gevallen waarin de wettelijke wachttijd nul dagen is. Ook in die gevallen moet volgens Europa toch 48 uur wachttijd gerespecteerd worden in de biologische productie. In de vorige verordening was de redenering dat het dubbele van nul gelijk blijft aan nul. 


Voor biologische leghennenhouders is deze interpretatie bijzonder problematisch. Concreet houdt dit in dat eieren na een ontwormingskuur, die normaal 7 dagen duurt, 9 dagen lang als gangbaar verkocht moeten worden.Dat betekent een belangrijk inkomensverlies voor de bio-leghennenhouders. Ook andere sectoren worden door deze interpretatie getroffen.