Welke stoffen zijn toegelaten in de biolandbouw vanaf 2022?

13 september 2021

Vanaf 1 januari 2022 treedt de nieuwe biowetgeving in werking. Welke meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, diervoederadditieven en reinigingsmiddelen zijn daarna nog toegelaten?

Afbeelding
Kobe Van Looveren

Verordening 2021/1165 bevat de lijsten van stoffen die toegestaan zijn in de biologische productie vanaf 1 januari 2022. We geven hieronder een overzicht. 
 

Gewasbescherming

In Bijlage I vind je de toegelaten werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen terug. Wat er verandert:

  • Er is een nieuwe indeling van werkzame stoffen die bestaat uit 4 subcategorieën: basisstoffen, werkzame stoffen met een laag risico, micro-organismen en werkzame stoffen die onder geen van de andere categorieën vallen.
  • Het overzicht van de basisstoffen is verduidelijkt
  • De verzamelnaam voor "plantaardige oliën" is vervangen door een overzicht van welbepaalde plantaardige oliën.
  • Een basisvereiste is dat alle stoffen goedgekeurd moeten zijn onder de algemene pesticidenverordening. Stoffen die niet aan deze eis voldoen, zijn verwijderd, zoals bijenwas en quassia. Bijenwas zal echter opgenomen worden als toegelaten wondafdekmiddel in de Vlaamse biowetgeving

Meststoffen en bodemverbeteraars

De toegelaten meststoffen en bodemverbeteraars vind je in bijlage II. Aandachtspunten zijn: 

  • Algen en algenproducten moeten bio zijn of op duurzame wijze verzameld.
  • Voor producten waarvan in de huidige bioverordening wordt verwezen naar de meststoffen-Verordening (EG) nr. 2003/2003, is de verwijzing vervangen door de nieuwe voorschriften van meststoffen-verordening (EU) 2019/1009. De vereisten voor het gehalte aan nutriënten en deeltjesgrootte zijn overgenomen van deze nieuwe meststoffen-verordening.
     

Diervoeders

Bijlage III bevat de toegelaten producten en stoffen voor gebruik in diervoeders. De nomenclatuur van de horizontale wetgeving wordt overgenomen om diervoederadditieven en voedermiddelen aan te duiden. De prefix ‘ex’ betekent dat enkel producten en stoffen met het genoemde ID-nummer en die voldoen aan de specifieke voorwaarden (zoals vermeld in de desbetreffende kolom) zijn toegestaan voor gebruik in de biologische productie.
 

Reinigingsmiddelen

Bijlage IV met toegelaten reinigings- en ontsmettingsmiddelen is voorlopig leeg. Tegen 1 januari 2024 zou een lijst van reinigingsmiddelen beschikbaar moeten zijn voor gebouwen en installaties voor plantaardige productie, waaronder voor opslag in een landbouwbedrijf. In afwachting van de vaststelling van deze lijst mogen reinigings- en ontsmettingsmiddelen worden gebruikt indien ze voldoen aan de Europese en nationale wetgeving m.b.t. detergenten- of biociden.

De lijst met toegelaten reinigings- en ontsmettingsmiddelen voor gebouwen en installaties in de dierlijke productie blijft voorlopig dezelfde. Wel is verduidelijkt dat bepaalde reinigingsmiddelen die niet vergund zijn als biocide ook niet mogen gebruikt worden als biocide.