Alle projecten

PPILOW

Poultry and Pig Low-input and Organic production systems' Welfare

Het PPILOW-project onderzoekt hoe het dierenwelzijn voor biologische kippen en varkens nog verbeterd kan worden.

Afbeelding
varkens in wei
Looptijd:

2019 - 2024

Wat:

Hoe dierenwelzijn bij biologische varkens en kippen verbeteren?

Financiering:

 Europa via Horizon2020

Partners:

23 partners uit 9 Europese landen. Vlaanderen: BioForum en ILVO

Website:

www.ppilow.eu

Voor de Vlaamse biosector is stilstaan geen optie. Biologische bedrijven moeten blijven innoveren en pionieren, met de vier biologische principes als leidraad. In dat kader neemt BioForum deel aan het Europese project PPILOW. Dat onderzoekt hoe de sector nog stappen vooruit kan zetten op het vlak van dierenwelzijn, met name bij biologische varkens en kippen.

Samen met de sector

We doen al heel veel goeds, maar er zijn altijd nog verbeterpunten mogelijk. Hoe kunnen we bijvoorbeeld verenpikken en kannibalisme zoveel mogelijk vermijden in de pluimveehouderij? En wat doen we met castratie van beren in de varkenshouderij?
Het zijn maar enkele voorbeelden. De eerste stap is dan ook om de belangrijkste problemen rond dierenwelzijn van biologische varkens en leghennen in kaart te brengen. Daarna begint het echte werk: met welke innovatieve oplossingen kunnen we die uitdagingen de baas?

BioForum gaat dit project natuurlijk niet alleen uitvoeren. Het kan alleen goed werken als de volledige sector betrokken wordt. En er moet ook bekeken worden welke knelpunten er zijn op economisch en praktisch vlak; niet alleen op bedrijfsniveau, maar door de hele keten. En tot slot is er de vraag: wat verwacht de consument?

PPILOW zal dus ook sterk inzetten op co-creatie: we betrekken niet alleen de boer, maar ook leveranciers, wetenschappers, verwerkers, retailers en beleidsmakers. Door alle actoren en stakeholders regelmatig rond de tafel te zetten, willen we tot gedragen innovaties komen. Voorbeelden van thema’s die tijdens zulke gesprekken aan bod kunnen komen zijn de afzet van vlees van ongecastreerde varkensberen, de inrichting van de uitloop van de leghennen of het gebruik van dubbeldoelkippen.

Het Europese project bevat trouwens ook een luik over dierenwelzijn bij gangbare landbouw. 

Resultaten

Een van de partners van BioForum is onderzoekscentrum ILVO. Zij hebben onder meer een tool ontwikkeld waarmee landbouwers het dierenwelzijn op hun bedrijf zelf kunnen opmeten en evalueren. Het testen van die tool zal ook deel uitmaken van het PPILOW-project.

Het project moet uiteindelijk uitmonden in een lijst van toepassingen of methodes die het dierenwelzijn van de varkens en kippen effectief verhogen, en die ook economisch, sociaal en voor de omgeving een meerwaarde zijn. Maar we gaan ook voor concrete resultaten: de meest veelbelovende strategieën zullen ook effectief op een aantal bedrijven toegepast worden.

Afbeelding
logo ppilow