De basisprincipes

Biologische landbouw en voeding omvat meer dan de wettelijke normen. De biobeweging heeft een aantal waarden die het in de praktijk wil omzetten. Die zijn samengevat in 4 basisprincipes. 

De Europese biowetgeving ontstond in 1991. Maar lang daarvoor had je al een biobeweging, die voor zichzelf had bepaald aan welke principes bio moest voldoen. IFOAM, de internationale koepelorganisatie voor de biologische sector, legde daarbij vier principes vast: gezondheid, ecologie, zorg en eerlijkheid/fairness.

Deze principes gaan verder dan het ecologische aspect dat is uitgewerkt in de Europese wetgeving en waarmee de biosector doorgaans geassocieerd wordt. De vier principes vormen samen een visie op voedselproductie waarbij de ecologische, sociale en economische duurzaamheid wereldwijd hand in hand gaan.

Deze principes worden wereldwijd door de biosector onderschreven. Ook voor BioForum zijn deze vier waarden de richtlijn voor de verdere ontwikkeling van de Vlaamse biosector. 

1) Gezondheid

Bio wil gezonde voeding produceren, op een gezonde manier. De gezondheid van bodem, plant, dier en planeet is even belangrijk als die van de mens.

 

 

2) Zorg

Bio moet zorgzaam omspringen met natuurlijke hulpbronnen en geen technologie gebruiken waarvan we de gevolgen op lange termijn niet kunnen inschatten.

 

 

3) Ecologie

Bio werkt vanuit respect voor de natuur aan landbouw. De bioboer maakt gebruik van de kracht van het ecosysteem en de biodiversiteit op en rond zijn boerderij.

 

 

 

4) Eerlijkheid/Fairness

Biologische voedselproductie moet voor iedereen rechtvaardig zijn: boeren, personeel, landbouwdieren, verwerkers, vervoerders, handelaars en consumenten.

 

 

Afbeelding
logo principe gezondheid
Afbeelding
logo principe zorg
Afbeelding
logo principe ecologie
Afbeelding
logo principe eerlijkheid