Controle

Als schakel in de biosector moet je je verplicht laten controleren. Alleen zo kan je als bedrijf garanderen dat jouw klant een écht bioproduct koopt.

Afbeelding
tractor en serre
Kobe Van Looveren - De Zonnekouter

Controleplicht

Een bedrijf dat met bio wil starten, moet zich daarvoor laten controleren en certificeren. Je neemt daarvoor contact op met een van de drie erkende controleorganisaties en sluit met hen een overeenkomst. De drie erkende controleorganisaties zijn Certisys, Tüv Nord Integra en Foodchain ID Certification (vroegere Inscert Partner). Je vindt hun contactgegevens in de Biobedrijvengids.  

Alvorens effectief van start te kunnen gaan met een bio-activiteit moet je ook een kennisgeving indienen bij de bevoegde overheid. De kennisgeving doe je via het e-loket van het Agentschap Landbouw & Zeevisserij. Pas daarna volgt een eerste controlebezoek. Jaarlijks krijg je minstens één controlebezoek waarbij de controleur nagaat of je alle regels die van toepassing zijn op jouw bedrijf blijft volgen. Deze controle kost geld. De tarieven van de verschillende controleorganisaties liggen dicht bij elkaar. Precieze tarieven vind je op hun website. Vraag er ook zeker naar wanneer je contact opneemt met een controleorganisatie.
 

Wat wordt er gecontroleerd?

  • Bij de boer inspecteert de controleur de percelen en kan hij eventueel bodem- en productstalen nemen om te laten analyseren op verboden bestrijdingsmiddelen. Ook kijkt hij na of de stallen aan de minimumnormen voldoen qua daglicht, ruimte en uitloop. Aan de hand van de boekhouding ziet een controleur snel of de aangekochte producten zoals voeder of zaaigoed in overeenstemming zijn met de wetgeving. Ook tijdens de omschakelperiode komt de controleur langs.
     
  • Bij de verwerker gaat de controle-organisatie na of de biologische ingrediënten en producten van de gangbare versie gescheiden zijn. Hij bekijkt de verpakking van de producten en voert een boekhoudkundige controle uit. Hij kan productstalen nemen.
     
  • Bij een verkooppunt focust de controle zich op de boekhouding en correcte aanduidingen in de winkel. 
     
  • Foodservices en cateraars zijn als enige schakel in de keten in Vlaanderen niet verplicht om onder controle te staan.