Controle

Als schakel in de biosector moet je je verplicht laten controleren. Alleen zo kan je als bedrijf garanderen dat jouw klant een écht bioproduct koopt.

Je neemt gewoon contact op met een van de drie erkende controleorganisaties. Via een kennisgevingformulier geef je aan dat je gaat starten met bio. Je moet een overeenkomst tekenen met de controleorganisatie, waarin staat dat jouw bedrijf zich ertoe verbindt om de biologische regels te volgen. Vervolgens maak je met de controleorganisatie een afspraak voor een eerste controlebezoek.

Loopt die controle goed, dan begint voor een producent de start van een omschakelingsperiode van 2 of 3 jaar. Ben je een verwerkend bedrijf, dan reikt de controleorganisatie jou een certificaat uit waarmee je de toelating krijgt om je producten als ‘bio’ op de markt te brengen. Een controleur komt minstens één keer per jaar op bezoek en kijkt na of je alle regels die van toepassing zijn op jouw bedrijf blijft volgen. 

Deze controle kost geld. De tarieven van de verschillende controleorganisaties liggen dicht bij elkaar. Precieze tarieven vind je op hun website. Vraag er ook zeker naar wanneer je contact opneemt met een controleorganisatie.

WAT WORDT ER GECONTROLEERD?
Bij de boer kijkt de controleorganisatie onder meer de boekhouding na en de verpakking of kistkaarten; hij neemt stalen van bodem of product en inspecteert de stallen. Een startende bioboer doorloopt een omschakelingsperiode van 2 of 3 jaar afhankelijk van de teelten. Tijdens deze omschakelperiode moet de boer aan alle normen voldoen, maar mag hij zijn producten nog niet als 'bio' verkopen. Ook tijdens de omschakelperiode komt de controle-organisatie langs.

Bij de verwerker gaat de controle-organisatie na of de biologische ingrediënten en producten van de gangbare versie gescheiden zijn. Hij bekijkt de verpakking van de producten en voert een boekhoudkundige controle uit. Hij kan productstalen nemen.

Sinds 2008 geldt ook voor elke winkelier met bio in zijn assortiment een verplichte controle. De controle-organisatie focust op de boekhoudkundige controle en correcte aanduidingen in de winkel. Sinds begin 2015 zijn de voorwaarden voor vrijstelling gewijzigd.  Je hebt recht op vrijstelling van controleplicht als je enkel voorverpakte bioproducten verkoopt  en er dus geen wijziging van verpakking is op het niveau van de winkel; deze vrijstelling is automatisch en moet niet meer aangevraagd worden. Meer info.

Foodservices en cateraars zijn als enige schakel in de keten in Vlaanderen niet verplicht om onder controle te staan. Via Biogarantie is vrijwillige controle mogelijk. Meer info.

ERKENDE CONTROLEORGANISATIES

Certisys
Erkend voor controle op biologische landbouw en voeding. Bevoegd voor controle op lastenboek Biogarantie.
www.certisys.eu

Tüv Nord Integra
Erkend voor controle op biologische landbouw en voeding. Bevoegd voor controle op lastenboek Biogarantie.
www.tuv-nord.com
Quality Partner
Erkend voor controle op biologische landbouw en voeding. Bevoegd voor controle op lastenboek Biogarantie.
www.qualitypartner.be

 Foto: Kjell Gryspeert, de Wieltjeshoeve