Alle projecten

SOMEBIO

Soja mijden en methaan reduceren op biologische melkveebedrijven

Afbeelding
melkkoe
Wat? :

Sojamijdend en methaanreducerend voederen op biologische melkveebedrijven

Looptijd:

1 januari 2023 - 30 september 2024

Financiering:

Vlaamse overheid, Departement Landbouw & Visserij

Partners:

ILVO, Inagro, Wim Govaerts & Co, UGent en 4 biologische melkveehouders 

Vlaamse biomelkveehouders streven al langer naar meer voederautonomie. Tegelijkertijd verwacht de maatschappij dat ze op hun boerderij hun sojagebruik afbouwen en de hoeveelheid methaan reduceren. Op initiatief van een aantal geëngageerde en vooruitziende biomelkveehouders wil deze operationele groep vanuit een holistische visie op zoek gaan naar methaanreducerende voederstrategieën die specifiek werken voor bio en die tegelijk helpen met het afbouwen van het sojaverbruik. Wat is er haalbaar op technisch, bedrijfseconomisch en praktisch vlak? 

De kennis opgedaan via dit project willen we breder delen via een afsluitende studiedag en via artikelen in de gekende landbouwpers.

Afbeelding
logobalk somebio
Afbeelding
""