Alle projecten

Symbiose

Vlinderbloemigen als motor voor innovatie en grensoverschrijdende ketenontwikkeling in bio

Symbiose wil grensoverschrijdend inzetten op innovatie in bodemvruchtbaarheid en in ketenontwikkeling voor de biologische akkerbouw- en groenteteelt.

Afbeelding
nieuw gewas

Looptijd: april 2018 - december 2021

Wat: de ontwikkeling van de biomarkt op een duurzame en evenwichtige manier te ondersteunen, via een innovatief proefprogramma voor teelttechnieken van vlinderbloemigen en hun plaats binnen de gewasrotatie. 

Financiering: Europa via Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (Interreg)

Partners: Inagro, CCBT en BioForum werken samen met diverse partners in Noord-Frankrijk (Région Hauts-de-France) en Wallonië.

Website: https://symbiose-interreg.eu/

 

 

Grensoverschrijdende samenwerking

De biologische oppervlaktes in België en in Frankrijk groeien sterk. Desondanks vertegenwoordigt bio slechts 1% van de totale oppervlakte landbouwgrond, behalve in Wallonië. Voor de cultuursystemen zonder veehouderij vormt de stikstoftoevoer die nodig is voor de productie, een uitdaging.

Gelegen tussen de grootsteden Brussel, Rijsel en Parijs, bieden onze drie regio’s belangrijke ontwikkelingskansen voor de biolandbouwers en voor marktdeelnemers van de biologische keten. Sommige (verwerkende) bedrijven werken al over de 3 regio’s. Andere zoeken om hun bevoorrading geografisch te diversifiëren.

SymBIOse heeft als doel de ontwikkeling van de markt op een duurzame en evenwichtige manier te ondersteunen. De drie sectororganisaties van het Interreg-gebied stellen op jaarlijkse basis een sectorobservatorium op om de stand van zaken van de biologische keten te schetsen. Een netwerk van marktdeelnemers wordt opgezet om de grensoverschrijdende uitwisseling en transparantie in de keten voor graan en eiwithoudende gewassen enerzijds en vollegrondsgroenten anderzijds te bevorderen.

Dit netwerk wordt gerealiseerd door het organiseren van een jaarlijks rondetafelgesprek met en samenwerking tussen verschillende marktdeelnemers die de biologische productie, verwerking en distributie vertegenwoordigen.

 

Vlinderbloemigen

Door bij te dragen aan de bodemvruchtbaarheid en de stikstofvoorziening van gewassen, vormen vlinderbloemigen, hetzij als groenbemester, hetzij als eiwitgewas, een belangrijke hoeksteen in een duurzame ontwikkeling van de biologische landbouw.

De onderzoeksinstellingen en de adviseurs van de drie regio’s brengen de piloot-landbouwers samen in een netwerk en zetten gezamenlijk een innovatief proefprogramma op voor teelttechnieken van vlinderbloemigen en voor hun plaats binnen de gewasrotatie. Door de organisatie van jaarlijkse bezoeken (met tweetalige uitnodiging en documentatie) kunnen landbouwers en hun adviseurs elkaar leren kennen en ervaring uitwisselen. Technische artikels en YouTube video’s zullen deze uitwisselingen versterken.

Een verzamelwerk van de ervaringen getiteld “Het verhogen van het aandeel vlinderbloemigen in rotaties in de biologische landbouw: kansen van gecombineerde gewassen en van tussenteelten rijk aan vlinderbloemigen in Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen.” en een afsluitend seminarie zorgen voor een blijvend karakter van de verwezenlijkingen van het project.

Afzetboekje

In het kader van dit project werd een adresboekje gemaakt, waarbij voor enkele belangrijke productgroepen afnemers van bioproducten worden vermeld en de producten die zij zoeken. Het adresboekje vind je hier.

 

Afbeelding
""