Met nieuw Vijfjarenplan zet BioForum volop in op de toekomst

18 maart 2024

Gisteren stelde BioForum vzw tijdens zijn Algemene Vergadering zijn ambitieuze nieuwe vijfjarenplan voor. 

Als sectororganisatie van de biologische landbouw en voeding wil BioForum vzw op termijn streven naar een voedselsysteem dat ten dienste staat van de maatschappij, de omgeving, het klimaat en de gezondheid. 

In ons nieuwe vijfjarenplan kijken we hoe we hier de volgende vijf jaren mee aan willen werken. Centraal staan altijd de vier basisprincipes van bio: ecologie, gezondheid, zorg en fairness. We hebben onszelf vijf doelen gesteld. 

  1. Het economische model voor voeding evolueert naar een maatschappelijk duurzaam model
  2. Bioconsumptie is mainstream in Vlaanderen. Bio heeft een volwaardige plek in diverse afzetkanalen
  3. Bioproducenten en handelaars hebben een volwaardig verdienmodel en groeiperspectief
  4. Duurzame landbouw en voeding worden in de eerste plaats geassocieerd met bio
  5. BioForum is als sectororganisatie het aanspreekpunt voor de hele bioketen. 

 

Samen met anderen

Om die vijf ambitieuze doelen te realiseren, hebben we de hulp nodig van anderen.

In ons vijfjarenplan kan je lezen hoe BioForum vzw andere stakeholders uit de samenleving wil overtuigen om mee te werken aan dit doel. Het gaat dan om burgers, de voedingsindustrie, het onderzoek, het beleid, het middenveld en de biobedrijven zelf.