Belgische voedingsindustrie neemt bio ook op in zijn plan richting duurzaamheid

21 december 2021

Fevia, de sectororganisatie voor de Belgische voedingsindustrie, presenteerde eind november zijn roadmap voor meer duurzaamheid in 2025. Ook bio krijgt daarin een plaats. 

Afbeelding
Sophie Nuytten

De roadmap van Fevia vertrekt vanuit de vraag “Wat eten we morgen?” en biedt antwoorden, opgebouwd rond 4 pijlers, 15 thema's en 32 ambities. Met dit kompas wil de sector de komende jaren het voortouw nemen om met consumenten, ketenpartners en andere stakeholders samen te werken aan een duurzaam voedingssysteem.


Bij de ambities rond het thema “Duurzame toeleveringsketen” lezen we de voorkeur voor duurzame landbouwgrondstoffen. Of zoals Fevia het zelf zegt: “Door het erkennen en toepassen van vrijwillige normen of sectorinitiatieven, kunnen voedingsbedrijven bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van landbouwgrondstoffen. We willen meer Belgische voedingsbedrijven zo’n norm laten toepassen of laten deelnemen aan een duurzaam sectorinitiatief.”
Als voorbeeld staat ons project bio zoekt Keten vermeld. 


BioForum juicht de aandacht voor bio in deze roadmap toe. Willen we in Vlaanderen stappen vooruit zetten op het vlak van bio, dan zal ook de voedingsindustrie daar meer op moeten inzetten.