Wisselende markt voor bio-eieren

17 juni 2024

De biologische eiermarkt heeft enkele moeilijke jaren achter de rug, zowel in in België als de omringende landen. BioForum maakte een overzicht van de biologische eiermarkt van de afgelopen jaren. 

Na jaren van stijgende productie en consumptie van biologische eieren kenden beiden een terugval. Door de gestegen kosten waren biologische leghennenbedrijven terughoudender om te produceren en gestegen levenskost en inflatie beïnvloedden mee de keuze van de consument voor andere varianten.

In het begin van 2024 resulteerde dit in een tekort aan bio-eieren. Ondertussen neemt het aanbod opnieuw toe en dreigt een tijdelijk overaanbod.