Biobedrijven leren van elkaar

Biobedrijven leren van elkaar: dat zijn ontmoetingen tussen bioverwerkers om kennis uit te wisselen over een bepaald thema.

Afbeelding
bedrijfsbezoek

Ontmoetingen

Ontmoetingen in de biologische sector waren de afgelopen jaren moeilijk te organiseren. BioForum heeft dan ook de ambitie om bio-ondernemers samen te krijgen en met elkaar te laten verbinden.

"Biobedrijven leren van elkaar" moet daar bij helpen. Dit lerend netwerk voor biologische voedingsbedrijven werkt enerzijds rond thema’s die belangrijk zijn in de biologische sector en waar we samen willen in groeien. Anderzijds is het een manier om voedingsbedrijven met elkaar in contact te brengen en kennis te laten uitwisselen.

 

Per thema

Binnen het lerend netwerk wordt er gewerkt rond actuele thema’s die (nauw) verbonden zijn met biologische voeding zoals aankoop, energie, reststromen, waterverbruik, sociale tewerkstelling, … .  Per thema nodigen we interessante sprekers uit en plannen we bedrijfsbezoeken in.


Is er een thema waar jij als bioverwerker graag meer over weet of rond wil werken, dan hoor ik het graag!

 

Meedoen? 

Elke geïnteresseerde biologisch gecertificeerde verwerker mag gratis deelnemen, of je nu pionier of starter bent. Kennisuitwisseling en openheid zijn essentieel om een succesvol netwerk te bouwen en zijn dus ook voorwaarden om deel te kunnen nemen. 

We zoeken naar inspirerende voorbeelden in Vlaanderen, maar ook over de grenzen. Werk je als bioverwerker actief rond een bepaald thema en wens je jouw bedrijf open te stellen voor anderen in de sector, geef me dan een seintje!