Wetenschappelijk onderzoek

De biosector heeft baat bij wetenschappelijk onderzoek op maat. BioForum is daarom aanstuurder, sleutelpartner en uitvoerder in het Vlaamse biokennisnetwerk.

Afbeelding
proefveld
Tim Vandewiele - Inagro

Onderzoek gestuurd door bioboeren

Onderzoek naar biolandbouw kan gaan om praktijkgericht onderzoek op (proef)boerderijen of om fundamenteel onderzoek door wetenschappelijke instellingen. Het Vlaams BioKennisNetwerk wil onderzoek en kennisuitwisseling voor de biologische sector in Vlaanderen versterken en activiteiten afstemmen met elkaar om zo te komen tot een efficiënt kennisbeleid voor de biologische sector in Vlaanderen. Vragen voor onderzoek komen uit de sector zelf en praktijkonderzoek wordt in een aantal gevallen op de bedrijven zelf via on-farm onderzoek.

De biologische sector is ook sterk aangewezen op het zelf opbouwen en verspreiden van kennis. Dat doet ze onder meer via de Biobedrijfsnetwerken. Die worden georganiseerd door BioForum. Ze geven biologische landbouwers ook de kans om hun collega’s te leren kennen en te netwerken.

 

Vlaams BioKennisNetwerk

Het Vlaamse biokennisnetwerk bestaat uit verschillende partners: 

CCBT
Dit centrum verbindt de Vlaamse proefcentra en de sector. Op de website kan je als boer makkelijk zoeken naar de nieuwste technische informatie en naar resultaten van proeven gericht op biolandbouw. CCBT verspreidt op regelmatige basis ook een nieuwsbrief.

NOBL
Hét platform waar onderzoekers, sector en overheid hun kennis over biolandbouw bundelen. Onderzoekers vinden op de website onderzoeksresultaten, activiteiten en een onderzoeksdatabank. 

Biobedrijfsnetwerken
Ontmoetingen tussen boeren en wetenschappers.

Proefbedrijven

Proefbedrijven voeren elk specifiek praktijkgericht onderzoek uit. De proefcentra voeren doorgaans onderzoek uit voor zowel gangbare als biologische landbouw. 

Inagro - Afdeling Biologische Productie 
Praktijkgericht onderzoek en voorlichting voor de biologische akkerbouw, groenteteelt in open lucht en voederteelten

Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt (PCG)
Onderzoek naar beschutte teelten en kruidenteelt

Proefcentrum Fruitteelt (PCFruit)
Praktijkgericht onderzoek naar pit- en steenfruit, aardbeien en houtig kleinfruit

Proefbedrijf Pluimveehouderij
Praktijkonderzoek naar het houden van leghennen en vleeskuikens

Pamel Proefcentrum Vlaams-Brabant
Praktijkonderzoek naar biologisch kleinfruit

Proefcentrum voor de Sierteelt (PCS)
Praktijkonderzoek naar biologische sierteelt

Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW)
Het Proefstation voor de Groenteteelt richt zich specifiek op kleine teelten in openlucht.

Onderzoeksdatabanken

Online vind je verschillende databanken met wetenschappelijk onderzoek: 

BioKennis
Portaalsite voor Nederlands en Vlaams onderzoek naar biologische landbouw 

ISOFAR
Organisatie die internationale bio-onderzoek ondersteunt

Farmknowledge.org
Europees platform voor biologisch landbouwonderzoek

Organic Eprints
Internationaal archief voor onderzoek over biolandbouw en voeding onder toezicht van FIBL, ICROFS en Böln

Food Quality & Health
Onderzoek naar gezondheid en biovoeding

Louis Bolk Instituut
Onderzoek voor biologische landbouw, voeding en gezondheidszorg

TP Organics
Europees platform voor onderzoek naar biologische voeding en landbouw

CVBB
Coördinatiecentrum voorlichting en begeleiding voor duurzame bemesting