Eerste oogstprognose biofruit

06 juli 2021

Eind juni kwam het Obstforum samen, een Europees netwerk van biopitfruittelers. Naar jaarlijkse gewoonte maken ze een stand van zaken op van het aanbod pitfruit en geven ze een eerste oogstprognose. 

Afbeelding
Kobe Van Looveren - Fruitbedrijf Van Eykeren

Stijgend areaal

Het areaal biologisch pitfruit in Europa blijft toenemen, en dus stijgt ook de productie. In 2020 was er een oogst van 568 duizend ton, voor 2021 gaan we naar een schatting van 825 duizend ton. Door groeiende productie zetten landen als Frankrijk en Italië meer en meer in op export.  De verkoop van Europees pitfruit gaat er vooral op vooruit via discounters en supermarkten. In de gespecialiseerde biowinkels loopt de afzet minder goed. 

De beschikbaarheid van fruit voor verwerking is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden.  De verwachtingen zijn dat er een groter deel van de appeloogst van Duitsland, België en Nederland dit najaar richting industrie zal gaan, met mogelijk een overaanbod. Voor peren wordt een slechtere oogst verwacht en zal er een tekort zijn voor industrie. 


De voorlopige oogstprognose in vergelijking met vorig jaar:

Appel

  • Europa: daling van 3%
  • België: groei van 6%

Peer 

  • Europa: daling van 27%
  • België: daling van 11%. 

De schattingen zullen in augustus nog bijgesteld worden.