Alle projecten

ZOBIO

Meer lokale bioproducten in zorgkeukens door samenwerkingen tussen bioboeren en zorginstellingen. 

Afbeelding
""
Wat? :

Bioboeren en zorginstellingen werken samen aan een catering met meer lokale producten. Het project wil langetermijnsamenwerking realiseren tussen een aantal zorginstellingen en telkens minstens één lokale bioboer voor het toeleveren van producten aan de keuken van de zorginstelling.
 

Looptijd? :

1 januari 2024 – 31 december 2025

Financiering:

Vlaamse overheid, Agentschap Landbouw & Zeevisserij; Europese Unie

Partners:

BioForum, ILVO, Flanders’ FOOD, 7 Bioboeren en 5 Zorginstellingen

In Vlaanderen werken het AZ Zeno en CSA Polderveld al enkele jaren samen. Die samenwerking kan inspiratie bieden aan anderen. Alleen heeft elke zorgkeuken en boerderij een andere werking, een ander aanbod, andere noden. ZoBio wil zes verschillende samenwerkingsverbanden ondersteunen. Door de betrokkenen samen te brengen wisselen we kennis en ervaringen uit. 

BioForum ondersteunt de bioboeren in de ontwikkeling van hun samenwerkingsverband, ILVO en Flanders’ Food gebruiken hun ervaringen uit het NuHCaS project om ook de kant van de zorginstellingen te ondersteunen in de ontwikkeling van hun aanbod. Samen gaan we op zoek naar oplossingen voor knelpunten en gaan we in overleg  voor een duurzame samenwerking. Voor de bioboeren geeft dit structurele afzet met een lokale verankering; voor de zorginstellingen levert de samenwerking een vers lokaal aanbod op met een sterk verhaal. 

Het verhogen van de afzet naar zorginstellingen sluit ook aan bij de doelstelling om het aandeel bio in overheidsopdrachten te verhogen. Op basis van de samenwerkingsverbanden zullen we aanbevelingen formuleren die ook andere overheidsinstellingen kunnen gebruiken. 

Afbeelding
EU steun